Ediții anterioare

2023

Instituții proactive în era Inteligenței Artificiale 

A 19-a ediție a conferinței a subliniat importanța crucială a inteligenței artificiale (IA) în procesul de digitalizare a sectorului public și dincolo de acesta. Recunoscută drept o tehnologie cheie în toate sectoarele, conferința a abordat atât provocările legate de implementarea IA pentru eficientizarea proceselor de lucru, cât și cele mai bune practici în adaptarea IA în cadrul organizațiilor publice din România. Evenimentul a pus accent pe inovație și colaborare, creând un mediu propice pentru dialog, prezentări plenare, discuții în grup și expoziții de tehnologie, care au antrenat activ cei peste 150 de participanți, reprezentanți a 65 de organizații din variate domenii.

2022

Digitalizarea și Interoperabilitatea Interinstituțională

Ediția a abordat provocările digitalizării inegale între instituții și necesitatea unei mai bune interconectări între entitățile publice din România. A fost evidențiat faptul că procesul de digitalizare presupune mai mult decât implementarea unor simple aplicații online; este nevoie de integrarea tehnologiei cu procedurile și structurile organizaționale, dar și de actualizarea legislației. Cei peste 135 de delegați din 55 de organizații au analizat capacitatea României de a se pregăti pentru cerințele digitale și de interoperabilitate. S-a subliniat că țara noastră dispune de instituții proactive, pregătite să adopte și să implementeze soluții inovative pentru digitalizare și interoperabilitate atât la nivel național, cât și european. 


2021

Evenimentul nu s-a desfășurat din cauza restricțiilor pandemice.


2020

Evenimentul nu s-a desfășurat din cauza restricțiilor pandemice.

2019

Instituții proactive. Oameni și proiecte

Ediția a pus accent pe rolul crucial al proactivității individuale în anticiparea provocărilor viitoare și în mobilizarea comunităților spre beneficiul colectiv. A fost evidențiată necesitatea colaborării strânse între instituțiile publice, societatea civilă și sectorul privat pentru a iniția și a pune în practică proiecte de interes public. Concluziile au arătat cum contribuția fiecărei persoane din aceste sectoare poate fi decisivă în stabilirea și realizarea scopurilor comunitare. Evenimentul a oferit o platformă de dezbatere a modurilor eficiente de cooperare intersectorială pentru îndeplinirea obiectivelor comunităților. Cei peste 150 de participanți s-au concentrat pe importanța aplicării practice a cunoștințelor acumulate pentru îmbunătățirea colaborării inter-instituționale. 

2018

Instituții proactive. Maturizarea digitală

Tema a atras comunitatea interesată de inovație în era digitalizării avansate a societății, orașelor și instituțiilor. Evenimentul a reunit persoane și organizații angajate în folosirea tehnologiei pentru îmbunătățirea calității vieții. Cei peste 150 de participanți, de la experți consacrați la nou-veniți, au explorat felul în care instituțiile din România își pot digitaliza eficient fluxurile de lucru. Importanța colaborării trans-sectoriale, între instituțiile publice, societatea civilă și sectorul privat, a fost un punct central al discuțiilor, care au promovat o abordare proactivă ca mijloc de a iniția schimbări benefice și de lungă durată. Concluzia participanților a fost unanimă: prin eforturi comune și adoptarea de strategii inovative, putem contribui la crearea unui viitor mai promițător pentru România.

2017

Instituții proactive. Tablou de bord

Specialiști din mai mult de 50 de organizații, au dezbătut și explorat dezvoltarea de soluții avansate pentru o gestionare optimă a datelor în era informațională. S-a pus un accent deosebit pe necesitatea unui management proactiv, care presupune nu doar accesul la o cantitate impresionantă de date, ci și competența de a le converti în informații valoroase, care să fundamenteze decizii strategice eficace. Focusul ediției a fost pe rolul esențial al tablourilor de bord în strategiile de conducere și în comunicarea cu publicul, precum și pe cerințele și așteptările diferitelor niveluri organizaționale. În contextul unei realități tot mai digitalizate și interconectate, s-a evidențiat cum exploatarea datelor și a tehnologiei facilitează trecerea de la o abordare reactivă la una proactivă în organizații, pasul evolutiv firesc înspre maturizarea digitală a instituțiilor.

2016

Instituții proactive. Decizii înțelepte

Ediția s-a remarcat prin lansarea unui concept ambițios de standardizare a schimbului de date între entități publice și private. Cei peste 130 de participanți, mai mult de jumătate ocupând poziții de management, din România și Republica Moldova, au analizat rolul instituțiilor în realizarea unui astfel de proiect. S-a accentuat necesitatea unei atitudini proactive în adoptarea deciziilor strategice în contextul creșterii exponențiale a volumului de date și al imperativului gestionării eficiente a acestora. Discuțiile au evidențiat elemente fundamentale ale proactivității instituționale, precum gestionarea anticipativă a evenimentelor și integrarea informațiilor vitale în tablouri de bord structurate, destinate atât managementului, cât și publicului larg. 

2015

Instituții proactive. Date și servicii deschise pentru eficientizarea procesului decizional

Această ediție a atras peste 115 participanți din sectoarele public și privat, care au discutat despre guvernarea deschisă și despre cum aceasta poate remodela și îmbunătăți funcționarea instituțiilor. Discuțiile au accentuat eficiența soluțiilor de guvernare deschisă în optimizarea proceselor de luare a deciziilor într-o varietate de sectoare. Participanții au avut șansa de a participa la seminarii și demonstrații în domenii variate, de la geospațial și utilități, până la telecomunicații, ordine și siguranță publică. Ediția a introdus și un concurs studențesc menit să scoată în evidență noile talente intereate de domeniul geospațial.

2014

Instituții proactive. Dinamica datelor și informația acționabilă în procesul decizional

Ediția a marcat debutul unei discuții extinse despre rolul proactivității în cadrul instituțiilor românești, aducând împreună reprezentanți din administrația publică, atât locală, cât și centrală, precum și din sectoarele transportului, utilităților și securității publice. Focusul a fost pe exploatarea tehnologiei geospațiale pentru conversia datelor în informații utile și aplicabile, esențiale pentru deciziile operaționale și de planificare strategică. Conferința a oferit o ocazie pentru participanți de a discuta cum tehnologia geospațială poate sprijini luarea deciziilor eficiente în cadrul organizațiilor, promovând astfel o gestionare mai proactivă și strategică atât în sectorul public, cât și în cel privat. Demonstrând importanța transformării datelor voluminoase în informații pragmatice pentru decizii rapide și bine fundamentate, ediția a fost pivotală pentru tematica următoarelor ediții.

2013

Comunicare geospațială pentru decizii în timp real

Pentru cei peste 115 participanți din variate domenii de activitate, atât din sectorul public, cât și din cel privat, evenimentul a accentuat capacitatea tehnologiei geospațiale de a îmbunătăți interacțiunea inter-instituțională și de a optimiza procesul decizional. S-a abordat eficiența în gestionarea și interpretarea datelor geospațiale pentru diferite aplicații, subliniindu-se rolul esențial al accesului la date precise și actuale în luarea deciziilor importante. Conferința a subliniat contribuția tehnologiei geospațiale, inclusiv a senzorilor avansați și a sistemelor de informare, în agilizarea răspunsurilor în caz de urgență și în îmbunătățirea eficienței operaționale zilnice a instituțiilor. Discuțiile s-au concentrat pe noi abordări de utilizare a acestor tehnologii în sprijinul deciziilor strategice și operaționale, evidențiind necesitatea integrării eficiente a acestor sisteme în infrastructura existentă.

2012

10 ani de comunitate geospațială

Conferința a reunit peste 100 de participanți care au analizat evoluția sectorului geospațial până în prezent, dar viitorul acestuia. Evenimentul a fost dedicat explorării dezvoltării comunității geospațiale românești, evidențiind parcursul acesteia de-a lungul timpului și impactul semnificativ al membrilor săi asupra sectorului instituțional și tehnologic din România.

Conferința a constituit o oportunitate de a reflecta asupra succeselor și provocărilor întâmpinate de-a lungul anilor, recunoscând în același timp contribuția valoroasă a celor mai distinși membri ai comunității. A oferit, de asemenea, un cadru propice pentru deliberări privind direcțiile de dezvoltare viitoare ale comunității geospațiale, conturând strategii pentru următorul deceniu. Acest eveniment aniversar a accentuat necesitatea colaborării strânse și a schimbului de cunoștințe, stimulând inovația și implicarea activă în avansarea tehnologiilor și metodologiilor geospațiale.